Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää alueensa viranomaisille ja asumisen palveluja järjestäville toimijoille 42§-seminaarin 26.4.2017.

Ilmoitusvelvollisuus pähkinänkuoressa

Pelastuslain 42§ velvoittaa viranomaista ilmoittamaan työtehtävissä havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia toiminnanharjoittajia. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Lisätiedot 42§-seminaarista

​Ilmoittautuminen seminaariin

Seminaariin ilmoittautuminen on päättynyt 13.4.2017.

Toista kertaa järjestettävän seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua asumisen turvallisuudesta sekä selventää pelastuslain 42. §:ää, joka velvoittaa viranomaista ilmoittamaan työtehtävissä havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta pelastusviranomaiselle. Seminaari järjestetään 26.4.2017 klo 9.00–16.00 Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun yksikössä, osoitteessa Ruiskatu 8, 20720 Turku. Seminaariin ilmoittaudutaan sähköisesti ja se on osallistujille maksuton. Seminaarin ilmoittautuminen päättyy 13.4.2017 klo 16.00.

Seminaari koostuu asumisen turvallisuuteen, ongelma-asumiseen ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä luennoista ja case-tapauksista. Seminaariin luennoitsijat ovat alansa asiantuntijoita, jotka lähestyvät aihetta oman ammatillisen näkemyksensä kautta. Tänä vuonna aiheita lähestytään esimerkiksi muistisairauksien, edunvalvonnan ja itsemääräämisoikeuden näkökulmista. Seminaari on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen viranomaisille, mukaan lukien kunnat sekä tahot, jotka toimivat ongelma-asumisen sekä ikäihmisten kotona asumisen parissa. 

Viranomaisyhteistyöllä asumisturvallisuus paremmaksi

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja riskien minimointi edellyttää viranomaisten sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Seminaaripäivän tavoitteena onkin paitsi pelastuslain 42. §:n ilmoitusvelvollisuuden selventäminen, myös turvallisuustietouden lisääminen ja viranomaisten verkostoituminen.

Asumisturvallisuuden 42§-seminaari järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Tuolloin seminaariin osallistui yli 200 henkilöä ja pelastuslaitos sai osallistujilta erittäin positiivista palautetta seminaarista. Seminaarin jälkeen pelastuslaitos pyysi halukkaita osallistumaan pelastuslaitoksen perustamaan työryhmään, jossa on tarkoitus etsiä ratkaisuja ja jakaa mielipiteitä asumiseen turvallisuuteen liittyvien haasteiden osalta. Ryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana kaksi kertaa vaihtamaan kuulumisia ja näkemyksiä tilanteesta.

Ohjelma

8.45–9.00

Kahvi

9.00–9.15

Seminaarin avaus
Pelastuspäällikkö Mika Viljanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

9.15–9.45

Case: tulipalo
johtava palotarkastaja Knut Lehtinen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

9.45–10.15

Case: 42§-tarkastukset
johtava palotarkastaja Kari Kummunsalo, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

10.15–10.30

Tauko

10.30–11.15

Hanke-esittelyt (n. 15 min/esittely):

 

Muistikylä-projekti
projektityöntekijä Maija Haapakoski, Salon muistiyhdistys ry

 

Turvallisesti kotona
pelastusalan asiantuntija Joonas Lahdenperä ja muistiohjaaja Emma Arkkila-Hakala, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

 

Tuottamukselliset tulipalot -hanke
tutkija Päivi Mäkelä, Pelastusopisto ja turvallisuusasiantuntija Mari Lehtimäki, L2 Paloturvallisuus oy

11.15–12.00

Muistisairauden tuomat haasteet kodin turvallisuuteen
palvelu- ja kehittämispäällikkö Hanne-Maarit Mansala, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

12.00–13.00

Lounas (omakustanteinen)

13.00–13.30

PaloRAI - kotihoidon asiakkaan paloturvallisuuden arviointi
palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen, Pirkanmaan pelastuslaitos

13.30–14.00   

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea
erityisasiantuntija Sanna Ahola, THL

14.00–14.30

kahvi

14.30–15.00   

Pelastaako edunvalvonta?
holhoustoimen esittelijä Johanna Saukkonen, Lounais-Suomen maistraatti

15.00–15.30   

Ongelma-asumisen ratkaisuja ja seminaarin yhteenveto
johtava palotarkastaja Kari Kummunsalo, johtava palotarkastaja Knut Lehtinen ja palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

15.30–16.00

Turvallisuusteknologian tuote-esittelyjä

16.00

Seminaari päättyy