Vuonna 2016 Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai hoitaakseen noin 8 600 pelastustehtävää, kun vuonna 2015 tehtäviä oli noin 8 000.

 Suurimmat muutokset tehtävämäärissä vuoteen 2015 verrattuna näkyivät maastopaloissa (+ 110 tehtävää), liikenneonnettomuuksissa (+ 100 tehtävää) sekä automaattisten paloilmoittimien kautta tulleissa hälytyksissä (+ 130 tehtävää).

Vuoden aikana maakunnan tulipaloissa menehtyi 11 henkilöä ja loukkaantui vakavasti kaksi henkilöä. Pelastuslaitos suoritti vuoden aikana 72 erillistä palontutkintatehtävää. Palotarkastuksia tehtiin noin 2 700, minkä lisäksi omavalvontaa suoritettiin noin 7 800 kohteessa.

Ensihoitotehtävien määrä pysyi vuoden 2015 tasolla, eli tehtäviä oli noin 42 000.

Merkittäviä pelastustehtäviä vuonna 2016

 • 2.1. Turussa Ursininkadulla syttyi kerrostalon ullakko. Palon yhteydessä evakuoitiin kaikki kerrostalon asukkaat.
 • 16.1. Uudessakaupungissa Blasieholmankadulla syttyi isohkon rakennuksen palo.
 • 27.1. Pöytyällä Heinijoentiellä paloi iso maatilarakennus.
 • 30.1. Turun Käsityöläismuseossa syttyi tulipalo, joka saatiin rajattua syttymistilaan, eikä laajempia vaurioita syntynyt.
 • 11.5. Turussa Honkaistentiellä syttyi rakennuspalo, jossa menehtyi kaksi henkilöä.
 • 24.5. Salossa Ollikkalankadulla paloi rivitalo, jossa vaurioitui useita asuntoja.
 • 3.6. Loimaalla Hirvikoskentiellä syttyi pienkerrostalossa tulipalo, joka vaurioitti useita asuntoja.
 • 14.6. Uudessakaupungissa Ainonkujalla paloi kerrostalon ullakko.
 • 12.7. Salossa Satamakadulla sijaitsevassa jätteenkäsittelylaitoksessa paloi halli.
 • 27.8. Maakunnan alueella riehui Rauli-myrsky, jonka seurauksena pelastuslaitos sai runsaasti raivaus- ja avunantotehtäviä.
 • 4.9. Paraisten Korppoossa paloi rivitalo. Henkilövahingoilta kuitenkin vältyttiin.
 • 24.9. Turussa Verstaskadulla paloi ajoneuvovarikko, jossa tuhoutui yli 20 linja-autoa.
 • 6.10. Uudessakaupungissa Blasieholmankadulla paloi rakennus, jossa menehtyi yksi henkilö.
 • 3.11. Ruskolla paloi noin 900 neliön suuruinen korjaamohalli.
 • 5.11. Kemiönsaarella tapahtui neljän henkilön hengen vaatinut liikenneonnettomuus.
 • 13.12. Uudessakaupungissa Alinenkadulla paloi rakennus, jossa menehtyi yksi henkilö.

Ongelma-asumiseen pyritään puuttumaan viranomaisyhteistyöllä

Pelastuslain 42§ velvoittaa viranomaista ilmoittamaan työtehtävissä havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia toiminnanharjoittajia. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjesti 8.3.2016 42§-seminaarin, jonka tavoitteena oli selventää pelastuslain 42§ asettamaa velvoitetta. Seminaariin osallistui yli 200 henkilöä pääasiassa Varsinais-Suomen eri sosiaali- ja terveyspalveluista. Pelastuslaitos sai osallistujilta erittäin hyvää palautetta seminaarista ja se järjestetään uudelleen huhtikuussa 2017.