Vuonna 2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai hoitaakseen noin 8 000 tehtävää, kun vuonna 2014 tehtäviä oli noin 8 150. Muun muassa ensivastetehtävät ja maastopalot vähenivät, mutta liikenneonnettomuuksia ja vahingontorjuntatehtäviä oli puolestaan enemmän.
  • 6.2. Mynämäellä syttyi pienryhmäkodin palo, josta evakuoitiin 11 henkilöä.
  • 21.2. Nousiaisissa paloi navetta. Palossa menehtyi 10 lehmää.
  • 8.4. maakunnan alueella riehui kevätmyrsky, josta syntyi pelastuslaitokselle lyhyessä ajassa n. 200 vahingontorjuntatehtävää sekä useita maastopaloja.
  • 20.8. Mellilässä paloi 160 neliön konehalli, jossa usean kaasupullon räjähdys aiheutti vaaratilanteen pelastushenkilöstölle.
  • 21.9. 2-tiellä tapahtui vaarallista ainetta kuljettaneen kemikaalirekan onnettomuus. Onnettomuuspaikalla operoi kolmen eri pelastuslaitoksen henkilöstöä.
  • 30.12. Turussa paloi n. 2 000 neliön liikerakennus. Palon leviäminen alueen muihin rakennuksin kyettiin estämään.

Vuoden aikana maakunnan tulipaloissa menehtyi viisi henkilöä ja loukkaantui vakavasti yksi henkilö. Pelastuslaitos suoritti vuoden aikana 48 erillistä palontutkintatehtävää.

Ensihoitotehtävien kokonaismäärä vuonna 2015 oli noin 42 000, eli sama kuin vuonna 2014.

VarTu-hanke kannustaa kouluja huolehtimaan turvallisuudesta

Varsinais-Suomen pelastuslaitos käynnisti VarTu-kouluturvallisuushankkeen tammikuussa 2015. Hankkeen tavoitteena on lisätä peruskoulujen turvallisuudesta vastaavien opettajien osaamista, johon pelastuslaitos pyrkii järjestämällä turvallisuusaiheisia koulutuspäiviä. Vuoden 2015 aikana järjestettiin kaksi koulutuskokonaisuutta, joiden teemoina olivat mm. turvallisuuskävely, alkusammutustaidot, hätäensiapu sekä koulun suojautumis- ja evakuointitilanteet.

VarTu-hankkeen tavoitteena on myös verkostoida turvallisuusvastaavia keskenään, johon pelastuslaitos kannusti mm. luomalla turvallisuusvastaaville yksityisen keskustelufoorumin Facebookiin. Ryhmässä turvallisuusvastaavat voivat keskustella toistensa kanssa, mutta myös kysyä kysymyksiä pelastuslaitoksen edustajilta.

Asemaverkostoa kehitettiin kolmella uudella paloasemalla

Naantalissa, Kemiössä ja Kaarinan Piikkiössä otettiin vuoden aikana käyttöön uudet paloasemat. Lisäksi öljyntorjuntavalmiutta kehitettiin toteuttamalla pitkäaikainen varikkohanke Turkuun. Varikko toimii öljyntorjuntakaluston keskusvarastona ja on osa öljyntorjuntavalmiuden kokonaisuutta. Lisäksi pelastuslaitos hankki uuden E-luokan öljyntorjuntaveneen, joka sijoitettiin Houtskariin.