VR-konserni ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä turvallisuustiedotteen Turun ratapihan lähialueen asukkaille.

Lisätiedot

Turun keskuspaloaseman info

Eerikinkatu 35
20100 Turku

p. 02 263 3111

Turvallisuustiedotteessa kerrotaan, millaisia vaaroja Turun ratapihalla kuljetettaviin aineisiin liittyy, miten tulee toimia onnettomuuden tapahduttua ja mistä saa lisätietoja.

Turvallisuustiedote lähetettiin viikolla 48 postinumerojen 20100, 20200, 20320, 20700, 20810 asukkaille ja toimijoille. Tiedotteita lähetettiin 45 032 kappaletta ja se lähetetään uudelleen viiden vuoden kuluttua. Turvallisuustiedote on saatavilla myös pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Turvallisuustiedote lähetettiin nyt, sillä Turun ratapihan ulkoinen pelastussuunnitelma valmistui viime vuonna. Turvallisuustilanne ratapihalla ei ole kuitenkaan muuttunut moneen vuoteen ja suuronnettomuuden riski on pieni, mutta riskiä ei voida koskaan kokonaan poistaa.

Ruotsinkielinen turvallisuustiedote julkaistaan sähköisenä

Tuotantolaitosta koskevista toimenpiteistä ja toimintaohjeista suuronnettomuuden varalle tiedotetaan molemmilla kansallisilla kielillä. Viikolla 48 lähetetty tiedote Turun ratapihasta oli suomenkielinen. Ruotsinkielinen tiedote on saatavilla sähköisessä muodossa pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Ruotsinkielisen tiedotteen saa pyydettäessä myös kotiin lähetettynä tai hakemalla paikan päältä Turun keskuspaloaseman infosta.

Lain vaatimat osat turvallisuustiedotteista tullaan julkaisemaan ruotsiksi pelastuslaitoksen verkkosivuilla myös muiden toiminnanharjoittajien osalta.

Toiminnanharjoittajat, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita, ovat velvollisia laatimaan turvallisuustiedotteen kohteesta lähialueen asukkaille ja toimijoille yhdessä pelastusviranomaisen kanssa (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005).

Kuva: Suuronnettomuusharjoitus Turun ratapihalla, 2014.