Egentliga Finlands räddningsverk hade ungefär lika många räddningsuppdrag år 2017 som året innan, cirka 8 640. Räddningsverket utförde dessutom cirka 39 500 akutvårdsuppdrag, vilket är cirka fyra procent färre än året innan. Cirka 28 procent av akutvårdsuppdragen var brådskande.

Under året omkom sex personer i bränder i landskapet och två personer skadades allvarligt. Räddningsverket utförde 88 separata brandutredningsuppdrag under året. Största delen av utredningarna gällde bränder i bostadshus. Cirka 2 700 brandinspektioner utfördes och därutöver utfördes egen brandinspektion i cirka 7 300 objekt.

Räddningsverket förde en kampanj för en tryggare vardag på olika evenemang, såsom 112-dagen, evenemanget för övergripande säkerhet Sov tryggt, Skärgårdens säkerhetsdag, Åbomässan och evenemanget Kehittyvä Vanhustyö. Säkerhetsutbildningar ordnades bland annat för säkerhetsansvariga i lågstadieskolor, elever i årskurs 2 i grundskolan och personal inom hemvården.

Betydande räddningsuppdrag år 2017

 • 5.1 En eldsvåda bröt ut i en svingård i Oripää. Räddningsverket släckte branden. 
 • 26.1 En långtradare med släp körde av vägen i Salo och 7 000 liter olja rann ut i omgivningen.
 • 30.3 Akustikväggen i gymnastiksalen i en skola i Nådendal började brinna. Gymnastiksalens användare utrymde lokalen på påkallat sätt. Inga personskador.
 • 5.5 En kraftig eldsvåda bröt ut i en flygel på en gammal industribyggnad i Reso.
 • 7.5 En eldsvåda bröt ut i en lagerhall för avfall på cirka 1 500 kvadratmeter i Letala. Hallens ägare inledde den första släckningsinsatsen vilket begränsade branden avsevärt.
 • 9.5 En takbyggnadsarbetsplats i Åbo fattade eld till följd av svetsningsarbeten.
 • 12.5 En eldsvåda bröt ut i ett radhus i Aura. En lägenhet totalförstördes i branden. Inga personskador.
 • 13.5 En eldsvåda bröt ut i en stor svingårdsbyggnad i Loimaa.
 • 7.6 En gammal ladugård brann ned i Somero. Branden hotade också en annan byggnad och terrängen. 
 • 1.7 Början till en eldsvåda i ett höghus i Salo. Inga personskador.
 • 5.7 Eldsvåda i en industrihall i Pemar. Räddningsverket släckte branden.
 • 26.7 En stor avfallshög fattade eld i Åbo. Den starka branden utvecklade mycket rök.
 • 7.8 Oljeskada i Pyhäranta. Cirka 1 000 liter olja rann ut i jordmånen.
 • 9.8 Eldsvåda i en radhuslägenhet i Salo. Inga personskador.
 • 18.8 Räddningsverket gav handräckning till polisen på grund av en våldshandling på salutorget i Åbo. Akutvårdstjänsterna spelade en framträdande roll under uppdraget.
 • 10.10 I Pemar inleddes ett långvarigt oljebekämpningsuppdrag. Vid olycksfallet rann brännolja ut bl.a. i stadens dagvattensystem.
 • 15.10 Eldsvåda i en radhuslägenhet i Loimaa. Inga personskador.
 • 3.12 Risk för luftfartsolycka på Åbo flygplats, då ett passagerarplan meddelade om rökutveckling på planet. Inga personskador.
 • 21.12 Eldsvåda i en radhuslägenhet i Vemo. Inga personskador.

Räddningsverket deltar aktivt i planeringen av landskapets beredskap

Planeringen av landskapets beredskap i anslutning till social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen inleddes i en arbetsgrupp med en bred representation av olika myndigheter för ett år sedan. Egentliga Finlands räddningsverk har en aktiv roll i arbetsgruppens verksamhet. Det framtida landskapet ska kunna producera samtliga tjänster på ett så normalt sätt som möjligt även i eventuella exceptionella situationer, oavsett om det handlar exempelvis om en storm, ett långt strömavbrott eller en störning i vattendistributionen. Detta förutsätter högklassig och heltäckande förhandsplanering, allokering av tillräckliga resurser till beredskapsuppgifterna och samarbete mellan de olika aktörerna, inklusive den tredje sektorn och näringslivet i området.