Fyrverkerier

Ytterligare information om säkerhet i anslutning till fyrverkeriutrustning:

Nyår

På nyåret är det är inte nödvändigt att göra anmälning om fyrverkeri under tiden 31.12 kl. 18.00 – 1.1 kl. 02.00.

Räddningsverket förbjuder avfyrande av fyrverkerier i stadens centrum i Åbo, Nystad och Nådendal samt i området kring Nådendals badhotell.

Venetianska fyrverkerier

I Egentliga Finland är det inte nödvändigt att göra anmälning om fyrverkeri under Venetiansk afton. Undantaget gäller den sista helgen i augusti kl. 18 till 0.00.

Beslutet är i kraft endast utanför tätorterna. I tätorterna får man inte använda fyrverkerier utan anmälan till räddningsmyndigheten och beslut av räddningsmyndigheten.

Anmälan kan göras på blanketten som finns på räddningsverkets webbplats. Anmälan ska göras fem dygn före det planerade fyrverkeriet. Räddningsverket fattar separata beslut om de mottagna anmälningarna.

Räddningsverket förbjuder avfyrande av fyrverkerier i stadens centrum i Åbo, Nystad och Nådendal samt i området kring Nådendals badhotell.

Se de områden som begränsningen gäller:

Användning av fyrverkerier är förbjuden om det är varning för skogs- och gräsbrand eller vid kraftiga vindar. Den som ska använda fyrverkerier ska ta reda på vilka varningar som finns.

Användning av fyrverkerier omfattar följande villkor och begränsningar, som absolut måste följas:

  1. De som avfyrar fyrverkeripjäser måste använda skyddsglas.
  2. Nödraketer får användas endast i verkliga nödsituationer.
  3. Den som avfyrar fyrverkeripjäser ansvarar för att de används på rätt sätt och likaså för de skador som användningen orsakar. Det skräp som uppkommer vid avfyrningen ska avlägsnas från fyrverkeriplatsen.
  4. Vid avfyrandet av fyrverkeripjäser ska anvisningarna på förpackningarna följas.
  5. Endast sådana produkter får användas för fyrverkerier som är godkända för allmän försäljning och allmän användning.
  6. Vid avfyrning av fyrverkeripjäser ska avståndet till närmaste byggnad vara minst 15 meter.
  7. Fyrverkeripjäser får inte riktas eller kastas mot människor eller byggnader och fyrverkeripjäser får inte heller användas i folksamlingar.
  8. Fyrverkeripjäser får inte avfyras från byggnaders tak, balkonger eller terrasser.
  9. Fyrverkeripjäser får inte överlåtas till minderåriga och inte heller till personer som är berusade.
  10. Det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser, om det getts varning för skogs- eller gränsbrand eller om det är hård vind. Den som överväger att ordna ett fyrverkeri ska ta reda på vilka varningar som utfärdats (t.ex. via webbadressen: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/)