Nuohous

Anna palautetta nuohouksesta

Palaute nuohouksesta pyydetään antamaan ensikädessä piirinuohoojalle. Mikäli asiaa ei saada käsiteltyä suoraan, pyydetään ottamaan yhteyttä pelastuslaitokseen.

Piirinuohousjärjestelmä

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella on osittain käytössä piirinuohousjärjestelmä. Pelastuslaki on muuttunut nuohousta koskevin osin siten, että koko Suomessa piirinuohousjärjestelmä lakkaa olemasta 30.6.2019. Maakunta on jaettu nuohouspiireihin ja niissä piireissä, joissa ei ole piirinuohousjärjestelmää, voi kiinteistönomistaja itse valita ammattitaitoisen nuohoojan.

Siniset alueet kartalla ovat piirinuohousalueita, ja muilla alueilla asiakas voi itse valita nuohoojan.

Savuhormin puhdistus

Säännöllisellä nuohoamisella pidät savuhormisi kunnossa pidempään, tulisijan veto paranee ja nokipalovaara on vähäinen. Ammattinuohooja pystyy myös arvioimaan savupiippusi kunnon ja mahdollisen korjaustarpeen. Nuohouksen suorittamisesta huolehtii kiinteistön omistaja. Nuohous suoritetaan:

 • 1 krt/v vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa
 • 1 krt/3v loma-asunnoissa.

Nuohouksen suorittaa ammattitaitoinen nuohooja, jolla on nuohoojan ammattitutkinto tai nuohoojamestarin tutkinto. Nuohooja ottaa yleensä itse yhteyttä nuohottavan kiinteistön omistajaan tai asukkaaseen. Alueen piirinuohoojaan voi olla myös asukas itse yhteydessä.

Nuohoustyön sisältö

 • Nuohoustyö aloitetaan sisätiloista suojaamalla tarvittavat kohdat.
 • Katolta, piipun päältä, saadaan nuohottua savupiipun hormit.
 • Huomioithan, että nuohoojan työturvallisuus on kiinteistön omistajan kunnossapitämien kattoturvalaitteiden (tikkaat, kulkusillat) varassa!
 • Tämän jälkeen nuohotaan vielä tulisijat.
 • Öljykattilan nuohoaminen ei kuulu normaaliin nuohoustyöhön, mutta kannattaa nuohoojan kanssa keskustella kattilan nuohoamisesta ja hinnasta.

Savupiipulle pitää olla katkeamaton ja turvallinen kulkuyhteys

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Turvallisuusvaatimukset koskevat myös vanhoja rakennuksia. Huomioitavaa on, että nuohoojat työskentelevät ympäri vuoden, joten työturvallisuudesta on huolehdittava myös talven liukkailla keleillä.

Välinpitämättömyys voi tulla kalliiksi nuohottavan kohteen edustajalle. Onnettomuuden sattuessa hän on yleensä maksajan roolissa. On hyvä tiedostaa, että onnettomuus johtaa myös poliisitutkintaan.

 • Uusi huonokuntoiset sekä puutteelliset tikkaat ja katon kulkutien osat.
 • Tarkasta tikkaat talven jälkeen. Katolla oleva lumikuorma rasittaa tikkaita ja voi irrottaa tikkaat seinästä.
 • Sijoita seinätikkaat rakennuksen päätyyn mikäli mahdollista, jolloin lumi rasittaa tikkaita mahdollisimman vähän.
 • Asenna katolle kulkusilta tai lapetikas savupiipulle, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä vaativille kohteille.
 • Huolehdi, että katolla on turvallista liikkua myös talvisin.

Nuohoojien velvollisuutena on ilmoittaa muun muassa tikkaiden huonosta kunnosta kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle sekä pelastuslaitokselle.

Asiasanat: